Hangary lotnicze

Hangary lotnicze to obiekty, które służą do przechowywania, konserwacji i obsługi samolotów oraz innych statków powietrznych. Są niezwykle istotne dla branży lotniczej, zapewniając bezpieczne i odpowiednie warunki dla maszyn oraz personelu je obsługującego.

Hangary lotnicze są wyposażane w różne elementy i systemy, które umożliwiają obsługę i konserwację samolotów. To np.

  • systemy oświetlenia – odpowiednie oświetlenie jest niezwykle istotne w hangarach lotniczych. Zapewnia ono dostateczną widoczność podczas prac konserwacyjnych, naprawczych i obsługowych,
  • systemy wentylacji i klimatyzacji – mają za zadanie zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza, utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usuwanie szkodliwych substancji, takich jak spaliny lotnicze czy opary chemiczne,
  • systemy przeciwpożarowe – ze względu na obecność paliw i materiałów łatwopalnych w hangarach lotniczych niezbędne jest zainstalowanie skutecznych systemów przeciwpożarowych. Mogą obejmować gaśnice, hydranty, instalacje ppoż. oraz systemy detekcji i alarmowania,
  • infrastruktura naziemna – to np. wózki do transportu samolotów, urządzenia do podnoszenia i utrzymania maszyn w powietrzu oraz systemy dostaw paliwa i zaopatrzenia w wodę.

Budujemy hangary lotnicze od podstaw. Przygotowujemy projekt takich konstrukcji, a po jego zatwierdzeniu i zdobyciu odpowiednich pozwoleń przystępujemy do realizacji obiektu w terenie. W okolicach hangarów tworzymy też wiaty magazynowe stalowe, pozwalające na bezpieczne przechowywanie części i materiałów niezbędnych do konserwacji i napraw samolotów.

Formularz kontaktowy

13 + 6 =

Dane kontaktowe

JM HALE Mariola Michalak

tel. 884 64 18 88

ul. Warecka 138
05-604 Jasieniec

NIP 797-194-88-86